Diena: gegužės 12, 2018

Skelbimas apie pirkimą

Motociklų nuomos su instruktoriumi pirkimas

VšĮ "Nacionalinis žiedas" vykdo mažos vertės pirkimą „Motociklų nuomos su instruktoriumi pirkimas“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 92620000 – Paslaugos, susijusios su sportu.

(2018-VAC-56) Trumpųjų SMS žinučių siuntimo ir pranešimų siuntimo – gavimo į klientų mobiliuosius telefonus, kuriuose yra įdiegta Viber programinė įranga paslaugos

UAB Verslo aptarnavimo centras vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „(2018-VAC-56) Trumpųjų SMS žinučių siuntimo ir pranešimų siuntimo – gavimo į klientų mobiliuosius telefonus, kuriuose yra įdiegta Viber programinė įranga paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 64212100 – Trumpųjų žinučių (SMS) paslaugos.

Šilumos apskaitos prietaisų su nuotolinio rodmenų nuskaitymo ir perdavimo GPRS ryšiu įrenginiu DPS-01 pirkimas

Akcinė bendrovė „Kauno energija“ vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Šilumos apskaitos prietaisų su nuotolinio rodmenų nuskaitymo ir perdavimo GPRS ryšiu įrenginiu DPS-01 pirkimas“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 38551000 – Energijos skaitikliai.

Vamzdynų, technologinių įrenginių ir slėginių indų suvirintų sujungimų kontrolės bei metalo bandymų paslaugos (111.2)

AB „Amber Grid” vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Vamzdynų, technologinių įrenginių ir slėginių indų suvirintų sujungimų kontrolės bei metalo bandymų paslaugos (111.2)“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 76600000 – Vamzdynų inspektavimo paslaugos.

ANTRINĖS SANKCIJŲ PATIKROS VYKDYMO INFORMACINĖ SISTEMA IR JOS DIEGIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Lietuvos bankas vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „ANTRINĖS SANKCIJŲ PATIKROS VYKDYMO INFORMACINĖ SISTEMA IR JOS DIEGIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 48000000 – Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos, 72263000 – Programinės įrangos diegimo paslaugos.

Radiojodo susikaupimo skydliaukėje matuoklis ir 18-F FDG automatinis dozatorius

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Radiojodo susikaupimo skydliaukėje matuoklis ir 18-F FDG automatinis dozatorius“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 38527200 – Dozimetrai, 33190000 – Įvairūs medicinos prietaisai ir produktai.

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos atnaujinimo projekto parengimo paslaugos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos atnaujinimo projekto parengimo paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 73000000 – Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos.

Lietuvos mokslo tarybos informacinės sistemos LMTPAIS mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo posistemio „Vieversys“ programinės įrangos plėtros ir tobulinimo pakeitimų paslaugų pirkimas

Lietuvos mokslo taryba vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Lietuvos mokslo tarybos informacinės sistemos LMTPAIS mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo posistemio „Vieversys“ programinės įrangos plėtros ir tobulinimo pakeitimų paslaugų pirkimas“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 72260000 – Su programine įranga susijusios paslaugos.

Gatvių apšvietimo valdymo ir kontrolės sistemos diegimas su MP elektros skydų įranga

Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai" vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Gatvių apšvietimo valdymo ir kontrolės sistemos diegimas su MP elektros skydų įranga“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 31600000 – Elektros įrenginiai ir aparatai.

Užsienio leidyklų knygų pirkimas, Nr. VU6353

Vilniaus universitetas vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Užsienio leidyklų knygų pirkimas, Nr. VU6353“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 22110000 – Spausdintos knygos.