Diena: gegužės 16, 2018

Skelbimas apie pirkimą

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos vidaus remonto darbų mažos vertės pirkimas skelbiamos apklausos būdu

Kauno Jono Jablonskio gimnazija vykdo mažos vertės pirkimą „Kauno Jono Jablonskio gimnazijos vidaus remonto darbų mažos vertės pirkimas skelbiamos apklausos būdu“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 45000000 – Statybos darbai.

VšĮ Rokiškio raj. ligon. asmens duomenų tvarkymo, apsaugos atitikimo ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimams vertinimo bei diegimo paslauga ir duomenų apsaugos pareigūno pasl

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė vykdo mažos vertės pirkimą „VšĮ Rokiškio raj. ligon. asmens duomenų tvarkymo, apsaugos atitikimo ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimams vertinimo bei diegimo paslauga ir duomenų apsaugos pareigūno pasl“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 98110000 – Verslo, profesinių ir specialistų organizacijų teikiamos paslaugos.

Vandentiekio tinklų statyba Muldžių g. Aukštkiemių k., Lenkviečių, Juodžemių g. Mazūriškių k. ir nuotekų tinklų statyba Lenkviečių, Juodžemių g. Mazūriškių k. Sendvario sen.

AB "Klaipėdos vanduo" vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Vandentiekio tinklų statyba Muldžių g. Aukštkiemių k., Lenkviečių, Juodžemių g. Mazūriškių k. ir nuotekų tinklų statyba Lenkviečių, Juodžemių g. Mazūriškių k. Sendvario sen.“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 45231300 – Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai, 71320000 – Inžinerinio projektavimo paslaugos.

Nešiojami kompiuteriai

AB "Klaipėdos nafta" vykdo mažos vertės pirkimą „Nešiojami kompiuteriai“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 30200000 – Kompiuterinė įranga ir reikmenys.

Statinių (pastatų) kadastriniai matavimai

Telšių rajono savivaldybės administracija vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Statinių (pastatų) kadastriniai matavimai“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 71240000 – Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos.

Laboratorinės įrangos 3D laboratorijai pirkimas

Šiaulių universitetas vykdo mažos vertės pirkimą „Laboratorinės įrangos 3D laboratorijai pirkimas“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 38000000 – Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).

Perkamos 2 vnt. biotualetų nuomos kartu su sanitariniu aptarnavimu paslaugos

Valstybinis Vilniaus Gaono Žydų muziejus vykdo mažos vertės pirkimą „Perkamos 2 vnt. biotualetų nuomos kartu su sanitariniu aptarnavimu paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 90920000 – Su įrenginiais susijusios sanitarinės paslaugos.

Trijų vandentvarkos srities statybos techninių reglamentų konsolidavimo į vieną reglamentą parengimo paslaugos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Trijų vandentvarkos srities statybos techninių reglamentų konsolidavimo į vieną reglamentą parengimo paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 73000000 – Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos.

Muzikos instrumentų įsigijimas Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklai ir Plungės r. Platelių mokyklai

Plungės rajono savivaldybės administracija vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Muzikos instrumentų įsigijimas Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklai ir Plungės r. Platelių mokyklai“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 37300000 – Muzikos instrumentai ir jų dalys.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Naujininkų sen., Vilniuje

Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Naujininkų sen., Vilniuje“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 45231300 – Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai, 71320000 – Inžinerinio projektavimo paslaugos.