BVPZ kodai: 73000000

Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos

Bendrų metodinių priemonių įmonių socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi temomis parengimas

Lietuvos darbdavių konfederacija vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Bendrų metodinių priemonių įmonių socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi temomis parengimas“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 73000000 – Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos.

Verslo tvarumo ir atsakingumo indekso parengimo ir išbandymo paslaugas

Lietuvos darbdavių konfederacija vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Verslo tvarumo ir atsakingumo indekso parengimo ir išbandymo paslaugas“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 73000000 – Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos.

(2018-ESO-387) Viršįtampinių ir banginių procesų studijos paslaugos

UAB Verslo aptarnavimo centras vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „(2018-ESO-387) Viršįtampinių ir banginių procesų studijos paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 73110000 – Mokslinių tyrimų paslaugos.

Mokslinių tyrimų laboratorinių paslaugų pirkimas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras vykdo mažos vertės pirkimą „Mokslinių tyrimų laboratorinių paslaugų pirkimas“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 73111000 – Mokslinių tyrimų laboratorinės paslaugos.

Trijų vandentvarkos srities statybos techninių reglamentų konsolidavimo į vieną reglamentą parengimo paslaugos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Trijų vandentvarkos srities statybos techninių reglamentų konsolidavimo į vieną reglamentą parengimo paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 73000000 – Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos.

Mokslinio medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose galimybių įvertinimo paslaugos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Mokslinio medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose galimybių įvertinimo paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 73000000 – Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos.

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos atnaujinimo projekto parengimo paslaugos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos atnaujinimo projekto parengimo paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 73000000 – Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos.

Panaudotų uždarų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių priėmimo į VĮ Ignalinos AE paviršinius atliekynus kriterijų nustatymas ir pagrindimas

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė skelbia apie konsultaciją su rinka „Panaudotų uždarų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių priėmimo į VĮ Ignalinos AE paviršinius atliekynus kriterijų nustatymas ir pagrindimas“.

Utenos miesto šilumos tinklų plėtros strategija ir veiksmų planas iki 2030 m.

UAB "Utenos šilumos tinklai" skelbia apie konsultaciją su rinka „Utenos miesto šilumos tinklų plėtros strategija ir veiksmų planas iki 2030 m.“.

Sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalius energinio naudingumo lygius atitinkančių patikslintų norminių energinio naudingumo rodiklių nustatymas ir pasiūlymai STR 2.01.02:2016 atnaujinimui

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalius energinio naudingumo lygius atitinkančių patikslintų norminių energinio naudingumo rodiklių nustatymas ir pasiūlymai STR 2.01.02:2016 atnaujinimui“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 73000000 – Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos.