BVPZ kodai: 98110000

Verslo, profesinių ir specialistų organizacijų teikiamos paslaugos

VšĮ Rokiškio raj. ligon. asmens duomenų tvarkymo, apsaugos atitikimo ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimams vertinimo bei diegimo paslauga ir duomenų apsaugos pareigūno pasl

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė vykdo mažos vertės pirkimą „VšĮ Rokiškio raj. ligon. asmens duomenų tvarkymo, apsaugos atitikimo ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimams vertinimo bei diegimo paslauga ir duomenų apsaugos pareigūno pasl“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 98110000 – Verslo, profesinių ir specialistų organizacijų teikiamos paslaugos.

BENDROVĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR ASMENS DUOMENŲ PAREIGŪNO FUNKCIJŲ VYKDYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ vykdo mažos vertės pirkimą „BENDROVĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR ASMENS DUOMENŲ PAREIGŪNO FUNKCIJŲ VYKDYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 98110000 – Verslo, profesinių ir specialistų organizacijų teikiamos paslaugos.