Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras

Vykdomi pirkimai: 4
Galiojantys pirkimai: 3

Mėsos ir mėsos produktų pirkimas 2019 metams

Pieno ir pieno produktų pirkimas 2019 metams

Maisto produktų pirkimas 2019 metams

Daugialypės terpės įrangos prekių pirkimo ir montavimo darbų atlikimo pirkimas