Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Vykdomi pirkimai: 21
Galiojantys pirkimai: 0

Transporto priemonių KASKO draudimo paslaugų pirkimas

Paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų saugojimo paslaugų pirkimas

Spausdinimo, skenavimo, kopijavimo įrangos nuomos, priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimas

Transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugų Kauno mieste ir rajone pirkimas

Transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugų Jonavos, Kaišiadorių ir Kėdainių rajonuose pirkimas

Pastatų ir statinių, esančių Kaune, Radvilėnų pl. 1 C, griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbų pirkimas

Pastatų elektros įrangos tinklų techninės priežiūros, techninio aptarnavimo, montavimo ir smulkaus einamojo remonto paslaugų pirkikimas

Metalinių baldų pirkimas

Antivandalinių kamerų su montavimu, prijungimu prie esamos stebėjimo sistemos ir programavimu pirkimas

Spausdinimo, skenavimo, kopijavimo įrangos nuomos, priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimas

Page 1 Page 2 Page 3