Klaipėdos vanduo, AB

Vykdomi pirkimai: 50
Galiojantys pirkimai: 4

Apsauginė avalynė

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste II etapas

Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Klaipėdos mieste, II etapas

Agluonėnų VGĮ, panardinamų antrojo kėlimo siurblių įrengimas

Grįžtamojo dumblo siurblys

Kontrolierių ir šaltkalvių mobilios darbo vietos modulis

Hidrodinaminis automobilis paviršinių nuotekų tinklų priežiūrai

Cirkuliaciniai siurbliai

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų inventorizavimas Klaipėdos m. ir Klaipėdos raj. sav.

Kontrolierių ir šaltkalvių mobilios darbo vietos modulis

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5