Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Vykdomi pirkimai: 37
Galiojantys pirkimai: 3

Daugiafunkcių spausdintuvų nuomos ir priežiūros paslaugos

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo paslaugos

98 vnt. skystųjų kristalų (LCD) monitoriai

Miško mokslo darbų atlikimo paslaugos

RYŠIŲ KABELIŲ IŠVĖRIMO DARBAI

Miško kelių priežiūros ir taisymo kokybės patikrinimo paslaugos

Duomenų perdavimo Aplinkos ministerijos sistemos įstaigoms paslaugos

Aplinkos ministerijos duomenų centro techninės rezervinio kopijavimo įrangos atnaujinimas

Reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugos

VIEŠOSIOS NUOMONĖS TYRIMO APIE VISUOMENĖS INFORMUOTUMĄ APLINKOS KLAUSIMAIS ATLIKIMO IR KOMUNIKACIJOS REKOMENDACIJŲ NUSTATYTOMS TIKSLINĖMS GRUPĖMS PASIEKTI PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4