Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Vykdomi pirkimai: 30
Galiojantys pirkimai: 1

Aplinkos ministerijos duomenų centro techninės rezervinio kopijavimo įrangos atnaujinimas

Reklamos kampanijos planavimo ir įgyvendinimo paslaugos

VIEŠOSIOS NUOMONĖS TYRIMO APIE VISUOMENĖS INFORMUOTUMĄ APLINKOS KLAUSIMAIS ATLIKIMO IR KOMUNIKACIJOS REKOMENDACIJŲ NUSTATYTOMS TIKSLINĖMS GRUPĖMS PASIEKTI PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patikėjimo teise valdomo pastato, esančio Vytenio g. 6, Vilniuje, patalpoms skirti oras-oras šilumos siurbliai ir jų montavimo darbai

Tinkamų sąlygų žuvims migruoti per kliūtis sudarymo studijos parengimo paslaugos

LEIDINIŲ „EUROPOS SĄJUNGOS MIESTŲ DARBOTVARKĖ“ IR „JUNGTINIŲ TAUTŲ NAUJOJI MIESTO DARBOTVARKĖ“ LIETUVIŲ KALBA PARENGIMO LEIDYBAI IR LEIDYBOS PASLAUGOS

Aplinkos ministerijos duomenų centro techninės rezervinio kopijavimo įrangos atnaujinimas

GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimo studijos parengimo paslaugos

Tręšimo planų sudarymo metodikos parengimo paslaugos

Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų sukūrimo ir esamų IS/registrų modernizavimo/atnaujinimo paslaugos

Page 1 Page 2 Page 3