Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Vykdomi pirkimai: 18
Galiojantys pirkimai: 6

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimo paslaugos

Tinkamų sąlygų žuvims migruoti per kliūtis sudarymo studijos parengimo paslaugos

LR teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos būklės įvertinimo (3 sektorių) ir LR teritorijos bendrojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) dalies parengimas

Lietuvos ūkio sektorių analizės dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo bei atnaujinimo periodui nuo 2021 m. paslaugos

MIŠKO MOKSLO DARBO „JUODALKSNIO, MAŽALAPĖS LIEPOS IR PAPRASTOJO KLEVO KILMĖS RAJONŲ PAGAL DNR ŽYMENIS PATIKSLINIMAS“ ATLIKIMO PASLAUGOS

Paslaugos ,,Bandomasis projektas, taikant rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taisykles, įtraukiant atliekų svėrimą vietoje" pirkimas

2014–2020 M. GAMTOS APSAUGOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS VERTINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

Trijų vandentvarkos srities statybos techninių reglamentų konsolidavimo į vieną reglamentą parengimo paslaugos

Mokslinio medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose galimybių įvertinimo paslaugos

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos atnaujinimo projekto parengimo paslaugos

Page 1 Page 2