Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Vykdomi pirkimai: 11
Galiojantys pirkimai: 5

Trijų vandentvarkos srities statybos techninių reglamentų konsolidavimo į vieną reglamentą parengimo paslaugos

Mokslinio medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose galimybių įvertinimo paslaugos

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos atnaujinimo projekto parengimo paslaugos

Plastiko pertvaros ir jų montavimo darbai

Sąnaudų atžvilgiu optimalius minimalius energinio naudingumo lygius atitinkančių patikslintų norminių energinio naudingumo rodiklių nustatymas ir pasiūlymai STR 2.01.02:2016 atnaujinimui

Tręšimo planų sudarymo metodikos parengimo paslaugos

Paslaugos ,,Bandomasis projektas, taikant rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taisykles" pirkimas

Medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitavimo, ataskaitų pateikimo SMS pranešimais ir duomenų tvarkymo paslaugų pirkimas

Vandens debito kreivių sudarymo galimybių studijos parengimo paslaugų pirkimas

Aplinkos ministerijos patalpų Vytenio g. 6, Vilniuje valymo paslaugų pirkimas

Page 1 Page 2