LR Ginklų fondas prie LR VRM

Vykdomi pirkimai: 46
Galiojantys pirkimai: 2

Kulkosvaidžio FN MINIMI atsarginės dalys

40 mm povamzdinių granatsvaidžių AG-36 atsarinės dalys

Juodasis parakas

Elektros šoko prietaisai

Detonatoriai

Juodasis parakas

Binokuliaras

Blaškančios granatos sprogdikliai

Elektrinio sprogdinimo mašinėlė (didelė)

Juodasis parakas ir dūminiai užtaisai

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5