Rietavo savivaldybės administracija

Vykdomi pirkimai: 16
Galiojantys pirkimai: 0

Rietavo miesto ribų kadastrinių matavimų paslaugų pirkimas

Projekto „Viešosios erdvės su prieigomis sutvarkymas Rietavo miesto Laisvės gatvėje, įrengiant žemės ūkio produktų turgelį“ darbų pirkimas

Projekte „Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos Rietave, Daržų g. 1, sporto salės priestato statyba“ numatytos sporto įrangos ir inventoriaus pirkimas

Projekto „Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms reikmėms“ rangos darbų pirkimas

Rietavo miesto pėsčiųjų ir dviračių tako Aušros alėjoje ir L. Ivinskio gatvėje įrengimo darbų pirkimas

Pėsčiųjų ir dviračių tako Rietavo savivaldybės Rietavo miesto ir Vatušių kaimo Klaipėdos gatvės dalyje projektavimo paslaugų pirkimas

Vietinės reikšmės kelių inventorizacijos paslaugų pirkimas

Projekto „Modernios edukacinės erdvės kūrimas Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje“ priemonių gamtos mokslų laboratorijai (fizika) pirkimas

Lengvojo automobilio pirkimas

Rietavo miesto pėsčiųjų ir dviračių tako Aušros alėjoje ir L. Ivinskio gatvėje įrengimo darbų pirkimas

Page 1 Page 2