Rietavo savivaldybės administracija

Vykdomi pirkimai: 21
Galiojantys pirkimai: 0

Projekto ,,Modernios edukacinės erdvės kūrimas Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijojei“ baldų gamtos mokslų laboratorijai ir informacinių technologijų kabinetui pirkimas

Rietavo miesto Pamiškės gatvės rekonstravimo darbų pirkimas

Rietavo seniūnijos Pelaičių gyvenvietės Bangos ir Malūno gatvių rekonstravimo darbų pirkimas

Rietavo seniūnijos Liolių kaimo Gintaro gatvės pėsčiųjų tako Nr. RT7172 apšvietimo įrengimo darbų pirkimas

Projekto „Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms reikmėms“ rangos darbų pirkimas

Rietavo miesto ribų kadastrinių matavimų paslaugų pirkimas

Projekto „Viešosios erdvės su prieigomis sutvarkymas Rietavo miesto Laisvės gatvėje, įrengiant žemės ūkio produktų turgelį“ darbų pirkimas

Projekte „Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos Rietave, Daržų g. 1, sporto salės priestato statyba“ numatytos sporto įrangos ir inventoriaus pirkimas

Projekto „Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms reikmėms“ rangos darbų pirkimas

Rietavo miesto pėsčiųjų ir dviračių tako Aušros alėjoje ir L. Ivinskio gatvėje įrengimo darbų pirkimas

Page 1 Page 2 Page 3