Rietavo savivaldybės administracija

Vykdomi pirkimai: 6
Galiojantys pirkimai: 3

Lengvojo automobilio pirkimas

Projekte „Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos Rietave, Daržų g. 1, sporto salės priestato statyba“ numatytos sporto įrangos ir inventoriaus pirkimas

Projekto „Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms reikmėms“ rangos darbų pirkimas

Rietavo savivaldybės melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbų pirkimas

Rietavo savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūros ir remonto darbų pirkimas

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos Rietave, Daržų g. 1 sporto salės priestato statybos darbų pirkimas