Rokiškio rajono ligoninė, VšĮ

Vykdomi pirkimai: 10
Galiojantys pirkimai: 0

Teleradiologijos paslauga

Medicinos priemonių techninės priežiūros, techninės būklės tikrinimo, metrologinės patikros, kokybės kontrolės ir remonto paslaugos pirkimas

Rentgeno aparato Shimadzu "Radspeed" skaitmeninių detektorių komplekto pirkimas lizingo būdu

Laboratorinių tyrimų už įstaigos ribų atlikimo paslauga

VšĮ Rokiškio raj. ligon. asmens duomenų tvarkymo, apsaugos atitikimo ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimams vertinimo bei diegimo paslauga ir duomenų apsaugos pareigūno pasl

Medicinos reikmenys

Negyvenamojo gydymo paskirties pastato, esančio adresu V.Lašo g.3, Rokiškis, paprastojo remonto darbai

Laboratorinių tyrimų išorinės kokybės kontrolės vertinimo paslauga

Kardiologinė diagnostikos sistema

Diagnostiniai reagentai ir eksploatacinės medžiagos su įrangos įsigijimu panaudos būdu