Šiaulių universitetas

Vykdomi pirkimai: 12
Galiojantys pirkimai: 1

Reportažo sukūrimo ir transliavimo paslaugos regioninėje televizijoje

Tinklo įrangos pirkimas

Medicinos įrangos pirkimas

Audito paslaugų pirkimas

Keleivinio transporto priemonių nuoma su vairuotoju

Žmogiškojo kapitalo kompetencijų tyrimo instrumento parengimo ir dalies tyrimo atlikimo paslaugų pirkimas

Statybinių medžiagų ir panašių gaminių pirkimas

Laboratorinės įrangos 3D laboratorijai pirkimas

Programinės įrangos pirkimas

Tarptautinės konferencijos – mokymų organizavimo paslauga

Page 1 Page 2