Šiaulių universitetas

Vykdomi pirkimai: 8
Galiojantys pirkimai: 0

Keleivinio transporto priemonių nuoma su vairuotoju

Žmogiškojo kapitalo kompetencijų tyrimo instrumento parengimo ir dalies tyrimo atlikimo paslaugų pirkimas

Statybinių medžiagų ir panašių gaminių pirkimas

Laboratorinės įrangos 3D laboratorijai pirkimas

Programinės įrangos pirkimas

Tarptautinės konferencijos – mokymų organizavimo paslauga

Baldų pirkimas

Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto draudimo paslaugos