Šilutės šilumos tinklai, UAB

Vykdomi pirkimai: 4
Galiojantys pirkimai: 2

Šilumos perdavimo tinklo įrengimas sujungiant Rusnės katilinę su gyvenvietės centralizuotais šilumos tiekimo tinklais

Šilumos tinklo įrengimas nuo Šilutės RK iki Traksėdžių gyvenvietės

Rusnės gyvenvietės šilumos gamybos šaltinių skaičiaus optimizavimas ir kuro rūšies keitimas į biokurą darbų pirkimas

Šilumos tiekimo tinklų montavimo darbų pirkimas