Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Vykdomi pirkimai: 25
Galiojantys pirkimai: 2

REPREZENTATYVIOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS IR JOS ANALIZĖS PASLAUGŲ PIRKIMAS

Lauko reklamos paslaugų pirkimas

Lauko reklamos paslaugų pirkimas

Pensijų ir kitų išmokų pristatymo gavėjams paslaugų pirkimas

DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

Mokymo paslaugų pirkimas

Taikomųjų sistemų “draudėjų, apdraustųjų ir socialinio draudimo įmokų apskaita“ ir “socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas“ programinės įrangos veikimo stebėjimo, priežiūros ir modifikavimo pirkimas

Lengvųjų automobilių pirkimas

Papildomų diskų (su diegimu) turimiems diskų masyvams pirkimas

Viešbučių ir restoranų paslaugų pirkimas

Page 1 Page 2 Page 3