Operacinis šviestuvas su vaizdo kamera (pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-611)

Ultragarso sistema (pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-611)

Operaciniai šviestuvai (pagal projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-611)

„NAVISION“ PLATFORMOS PAGRINDU VEIKIANČIŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ PALAIKYMO IR VYSTYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ ĮSIGIJIMO BEI PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGIMO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS IR RANGOS DARBAI

Naujų žemagrindžių autobusų ir jų techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas

VĮ IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS A-1 BLOKO I-OJO ETAPO ĮRENGINIŲ IŠMONTAVIMO IR DEZAKTYVAVIMO PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PERŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

Elektrochirurginiai priedai

Šildytuvas-drėkintuvas

Rentgeno sistemos Shimadzu "Radspeed" priedai

Page 1 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111