Trijų vandentvarkos srities statybos techninių reglamentų konsolidavimo į vieną reglamentą parengimo paslaugos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija vykdo supaprastintą/tarptautinį pirkimą „Trijų vandentvarkos srities statybos techninių reglamentų konsolidavimo į vieną reglamentą parengimo paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 73000000 – Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos.

« »

Komentarai negalimi.