2019-07-19 paskelbtas tarptautinis pirkimas

LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS SKIRIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMAS

Galioja iki 2019-08-22 10:00:00

Dokumentai Skelbimas Planas

Pirkėjas

Europos socialinio fondo agentūra

Aprašymas: Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Jį 2002 metų rugpjūčio mėn. įsteigė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos. Administruodama jai pavestas programas Agentūra atlieka šias funkcijas: • skelbia kvietimus teikti paraiškas, • informuoja bei konsultuoja pareiškėjus, • atlieka paraiškų vertinimą, • rengia paramos
Miestas: Vilnius

Duomenų šaltinis

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!