Pasklebta 2021-11-25

Elektros ūkio priežiūros paslaugos

UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" vykdo mažos vertės pirkimą „Elektros ūkio priežiūros paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 50710000 – Pastatų elektros ir mechaninės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos.

Skelbimas Dokumentai