Pasklebta 2021-08-26

Investicijų projekto „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ parengimas

Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas" vykdo tarptautinį pirkimą „Investicijų projekto „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ parengimas“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 71241000 – Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė.

Skelbimas Dokumentai