Paskelbimo data 2022-04-05

Laminarinis boksas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos vykdo mažos vertės pirkimą „Laminarinis boksas”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 38000000 – Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).

Skelbimas Dokumentai