Paskelbimo data 2022-08-10

Lopšelio-darželio "Ramunėlė" teritorijos šaligatvių atnaujinimo darbai

Lopšelis-darželis "Ramunėlė" vykdo mažos vertės pirkimą „Lopšelio-darželio "Ramunėlė" teritorijos šaligatvių atnaujinimo darbai“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 45233253 – Pėsčiųjų takų dangos darbai.

Pirkėjas - Lopšelis-darželis "Ramunėlė"
Skelbimas galioja iki - 2022-08-25 12:00:00

Skelbimas Dokumentai