Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) korektūros rengimo paslaugos

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos vykdo mažos vertės pirkimą „Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) korektūros rengimo paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 71245000 – Patvirtinimo planai, darbo brėžiniai ir specifikacijos.

Skelbimas Dokumentai

Įvertink šį skelbimą

Aiškumas
Dalyvavimo pirkime sąlygos aiškios ir be dviprasmybių.
0
Konkurencingumas
Dokumentuose nustatyti reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objektui dirbtinai nemažina tiekėjų konkurencijos.
0
Skaidrumas
Pirkėjas pateikė pakankamai informacijos, įskaitant pirkimo dokumentus, jų išaiškinimus, reikalingus pasiūlymui pateikti. Laiku informuodavo apie pirkimo eigą ir pirkimo rezultatus.
0
Bendras įvertinimas
  yasr-loader