Perdavimo tinklo 110/10 kV Vilniaus elektrinės Nr.3 atvirosios skirstyklos pagrindinių bei pagalbinių elektros įrenginių bei kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo paslaugos

LITGRID, AB vykdo mažos vertės pirkimą „Perdavimo tinklo 110/10 kV Vilniaus elektrinės Nr.3 atvirosios skirstyklos pagrindinių bei pagalbinių elektros įrenginių bei kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 50532000 – Elektros mašinų, aparatų ir susijusių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos.

Skelbimas

Įvertink šį skelbimą

Aiškumas
Dalyvavimo pirkime sąlygos aiškios ir be dviprasmybių.
0
Konkurencingumas
Dokumentuose nustatyti reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objektui dirbtinai nemažina tiekėjų konkurencijos.
0
Skaidrumas
Pirkėjas pateikė pakankamai informacijos, įskaitant pirkimo dokumentus, jų išaiškinimus, reikalingus pasiūlymui pateikti. Laiku informuodavo apie pirkimo eigą ir pirkimo rezultatus.
0
Bendras įvertinimas
  yasr-loader
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!