Pasklebta 2021-10-13

Perdavimo tinklo Lietuvos elektrinės 330 kV ir 110 kV atvirųjų skirstyklų pagrindinių bei pagalbinių elektros įrenginių ir kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo paslaugos

LITGRID, AB vykdo supaprastintą pirkimą „Perdavimo tinklo Lietuvos elektrinės 330 kV ir 110 kV atvirųjų skirstyklų pagrindinių bei pagalbinių elektros įrenginių ir kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 50532000 – Elektros mašinų, aparatų ir susijusių įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos.

Skelbimas Dokumentai