Pasklebta 2021-06-21

Širvintų DSS pastato (fasado, stogo, nuogrindos, tvoros) remontas

AB „Amber Grid” vykdo mažos vertės pirkimą „Širvintų DSS pastato (fasado, stogo, nuogrindos, tvoros) remontas“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 45453000 – Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai.

Pirkėjas - Amber Grid AB
Skelbimas galioja iki - 2021-07-01 10:00:00

Skelbimas Dokumentai