Studijos „Integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) naudojimo skatinimo Lietuvoje modelis“ parengimo paslaugos

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba vykdo tarptautinį pirkimą „Studijos „Integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) naudojimo skatinimo Lietuvoje modelis“ parengimo paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 71241000 – Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė.

Skelbimas Dokumentai

Įvertink šį skelbimą

Aiškumas
Dalyvavimo pirkime sąlygos aiškios ir be dviprasmybių.
0
Konkurencingumas
Dokumentuose nustatyti reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objektui dirbtinai nemažina tiekėjų konkurencijos.
0
Skaidrumas
Pirkėjas pateikė pakankamai informacijos, įskaitant pirkimo dokumentus, jų išaiškinimus, reikalingus pasiūlymui pateikti. Laiku informuodavo apie pirkimo eigą ir pirkimo rezultatus.
0
Bendras įvertinimas
  yasr-loader