Upių renatūralizavimo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros įgyvendinimo labai pakeistuose Obels ir kt. upių ruožuose paslaugos

Aplinkos apsaugos agentūra vykdo tarptautinį pirkimą „Upių renatūralizavimo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros įgyvendinimo labai pakeistuose Obels ir kt. upių ruožuose paslaugos“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 79421000 – Projektų vadybos, išskyrus statybos darbus, paslaugos.

Pirkėjas - Aplinkos apsaugos agentūra
Skelbimas galioja iki - 2020-12-23 10:00:00

Skelbimas Dokumentai

Įvertink šį skelbimą

Aiškumas
Dalyvavimo pirkime sąlygos aiškios ir be dviprasmybių.
0
Konkurencingumas
Dokumentuose nustatyti reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objektui dirbtinai nemažina tiekėjų konkurencijos.
0
Skaidrumas
Pirkėjas pateikė pakankamai informacijos, įskaitant pirkimo dokumentus, jų išaiškinimus, reikalingus pasiūlymui pateikti. Laiku informuodavo apie pirkimo eigą ir pirkimo rezultatus.
0
Bendras įvertinimas
  yasr-loader