Apie projektą

Projektas verslolink.lt tai viešųjų pirkimų informacijos portalas (toliau – Portalas).

Portalo lankytoju (toliau – „Lankytojas“) yra laikomas bet kuris asmuo, kuris naudojasi Portalu, bet nėra užsiregistravęs ir neturi savo paskyros Portale.

Portalo naudotoju (toliau – „Naudotojas“) yra laikomas bet kuris asmuo, kuris registravosi ir turi savo paskyrą Portale. Asmenys registruodamiesi Portale patvirtina, kad yra susipažinę su šiuo Portalo aprašymu.

Projekto aprašymas

Projekto tikslas didinti viešųjų pirkimų informacijos sklaidą, teikti patogią viešųjų pirkimų paiešką ir skelbimų apie pirkimus prenumeratos elektroniniu paštu paslaugą. Naudotojas pagal pirkimų paieškos kriterijus gali susikurti 20 skirtingų prenumeratų. Prenumeratą sukūrusiems Naudotojams 8 val. siunčiamas vienas elektroninis laiškas su vakar dienos skelbimais. Projekto paslaugos yra nemokamos.

Asmens duomenų tvarkymas

Naudojantis Portalu, renkami ir tvarkomi privataus Naudotojo asmens duomenys (Duomenys). Gali būti renkami tokie Duomenys, kaip Naudotojo vardas (Naudotojas gali nenurodyti), pavardė (Naudotojas gali nenurodyti) ir el. paštas. Portalas laikomas minėtų Duomenų valdytoju pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus.

Portalas tvarko Duomenis laikydamasis Europos duomenų apsaugos principų, tokių kaip teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, tikslo apribojimo ir duomenų minimizavimo principų, kita bei taikomų teisės aktų reikalavimų.

Naudojami slapukai:

Privalomi slapukai – naudojami slapukai, kurie yra būtini Portalo naudojimui. Šie slapukai leidžia Naudotojui tinkamai naršyti Portale bei naudoti jo funkcijas. Be šių slapukų Portalo naudojimas negalimas.

Analitiniai slapukai – naudojami analitiniai slapukai tam, kad būtų galima analizuoti Portalo srautą (Lankytojų, Naudotojų ir kt. veiksmus). Plačiau apie Google Analytics.

Duomenų šaltiniai:

Skelbimų apie pirkimus duomenys;

Įmonių duomenys.

Atkreipkite dėmesį, kad nekontroliuojame trečiųjų šalių svetainių duomenų (duomenų šaltinių), todėl Portalas nėra atsakingas už bet kokią žalą, kurią patiria Lankytojas ar Naudotojas dėl Portalo naudojimo.