BVPŽ kodų paieška

BVPŽ kodai

Kas yra BVPŽ kodai?

BVPŽ tai bendrasis viešųjų pirkimų žodynas sudarytas iš pagrindinio žodyno, kuriuo naudojantis apibūdinamas sutarties objektas, ir papildomo žodyno, kuriuo naudojantis pateikiama papildoma kokybinė informacija. Pagrindinio BVPŽ struktūra yra hierarchinė (šakinė diagrama, dendrograma), ją sudaro BVPŽ kodai sudaryti iš 9 skaitmenų, kuriais žymimi prekių, paslaugų arba darbų, kurie yra sutarties objektas, aprašymai. Kiekvienu iš paskutinių trijų skaitmenų žymima vis smulkesnė kategorijos dalis. Devintu skaitmeniu patvirtinami prieš tai pateikti skaitmenys, tačiau paskutinis kontrolinis skaitmuo gali būti ir nenaudojamas.

  • Dviem pirmais skaitmenimis žymimi skyriai (XX000000-Y);
  • Trimis pirmais skaitmenimis žymimos grupės (XXX00000-Y);
  • Keturiais pirmais skaitmenimis žymimos klasės (XXXX0000-Y);
  • Penkiais pirmais skaitmenimis žymimos kategorijos (XXXXX000-Y);
Bvpž kodai
Bvpž kodų struktūros pavyzdys

Papildomą žodyną galima naudoti sutarties objekto aprašymui išplėsti. Įrašus sudaro raidiniai skaitmeniniai kodai ir atitinkami aprašymai, kuriuos pasitelkus galima pateikti išsamesnės informacijos apie specifinį įsigyjamų prekių pobūdį arba paskirtį.

Pavyzdžiui: pirkimo objektas pagal BVPŽ kodą yra 15800000 : Įvairūs maisto produktai. Naudojantis papildomu žodynu galima išplėsti pirkimo objekto apibūdinimą nurodant kodą CA18-4 : Be genetiškai modifikuotų organizmų (GMO). Taigi išsamus pirkimo objektas – Įvairūs maisto produktai be genetiškai modifikuotų organizmų (GMO).

Papildomo žodyno raidinį skaitmeninį kodą sudaro:

  • pirmas lygis – skirsnį atitinkanti raidė;
  • antras lygis – keturi skaitmenys, iš kurių trys žymi poskyrius, o paskutinysis – patvirtinamasis.

Kaip naudotis BVPŽ

Ar BVPŽ kodai privalomi?

Europos Sąjungoje privaloma naudotis BVPŽ nuo 2006 m. vasario 1 d. 2008 m. įsigaliojusi BVPŽ versija yra šiuo metu galiojanti BVPŽ versija, taikoma:

1. Užpildyti kvietimo dalyvauti konkurse skelbimus;

2. TED surasti skelbimus apie pirkimus ir sutartis.

Kaip užpildyti kvietimo dalyvauti konkurse skelbimą naudojantis BVPŽ?

Perkančiosios organizacijos turėtu rasti kodą, kuris tiksliausiai apibūdina jų numatytą pirkimo objektą. Kai kuriais atvejais perkančiosios organizacijos gali rasti keletą tinkamų kodų, tačiau svarbu, kad jos pasirinktų vieną skelbimo apie pirkimą pavadinimą nustatantį kodą. Jei BVPŽ tikslumo lygmuo yra nepatenkinamas, perkančiosios organizacijos turėtu atsižvelgti į skyriaus, grupės, klasės arba kategorijos nuorodas, tiksliau aprašancias numatytą pirkimą – bendresnis kodas atpažįstamas iš to, kad jis turi daugiau nulių.

BVPŽ kodai „Excel“ faile: atsisiųsti

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!