BVPŽ kodai

BVPŽ kodas : Aprašymas

03000000 : Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai

09000000 : Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai

14000000 : Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai

15000000 : Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai

16000000 : Žemės ūkio mašinos

18000000 : Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai

19000000 : Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys

22000000 : Spaudiniai ir susiję produktai

24000000 : Chemijos produktai

30000000 : Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus

31000000 : Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas

32000000 : Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga

33000000 : Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai

34000000 : Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai

35000000 : Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai

37000000 : Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai

38000000 : Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius)

39000000 : Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai

41000000 : Surinktas ir išvalytas vanduo

42000000 : Pramoninės mašinos

43000000 : Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos bei įrenginiai

44000000 : Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai (išskyrus elektros prietaisus)

45000000 : Statybos darbai

48000000 : Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos

50000000 : Remonto ir priežiūros paslaugos

51000000 : Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos)

55000000 : Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos

60000000 : Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą)

63000000 : Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos; kelionių agentūrų paslaugos

64000000 : Pašto ir telekomunikacijų paslaugos

65000000 : Komunalinės paslaugos

66000000 : Finansinės ir draudimo paslaugos

70000000 : Nekilnojamojo turto paslaugos

71000000 : Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

72000000 : IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos

73000000 : Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos

75000000 : Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos

76000000 : Paslaugos, susijusios su naftos ir dujų pramone

77000000 : Žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, akvakultūros ir bitininkystės paslaugos

79000000 : Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos

80000000 : Švietimo ir mokymo paslaugos

85000000 : Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos

90000000 : Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos

92000000 : Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos

98000000 : Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos

BVPŽ kodai

Kas yra BVPŽ kodai?

BVPŽ tai bendrasis viešųjų pirkimų žodynas, kuris skirtas prekių, paslaugų ar darbų klasifikavimui, todėl kartais dar naudojamas terminas BVPŽ klasifikatorius. Žodyne kiekvienas prekių, paslaugų ar darbų apibrėžimas turi jam priskirtą skaitmeninį kodą. BVPŽ sudaryto du žodynai: pagrindinis ir papildomas. Pagrindiniu žodynu naudojantis apibūdinamas pirkimo objektas, jam priskiriami BVPŽ kodai. Papildomas žodynas pateikia papildomą aiškinamąją informaciją apie pirkimo objektą.

Pagrindinio BVPŽ struktūra yra hierarchinė (šakinė diagrama, dendrograma), ją sudaro skyriai, grupės, klasės ir kategorijos. BVPŽ sudaro 9454 kodai sudaryti iš 9 skaitmenų, kuriais žymimi prekių, paslaugų arba darbų aprašymai. Aprašymus koduojant skaitmeniniu kodu supaprastinamas ir suvienodinamas pirkimo objekto supratimas tarp visų Europos ekonominės bendrijos (EEB, angl. European Economic Community, EEC) šalių. Pavyzdžiui: BVPŽ kodu 45000000 žymimi statybos darbai. Taigi visose šalyse matant pirkimo objektą apibūdintą šiuo kodu vienodai suprantama, kad perkami statybos darbai.

BVPŽ struktūra:

⚬ Skyriai žymimi pirmais dviem skaitmenimis (XX000000-Y)
⚬ Grupės žymimos pirmais trimis skaitmenimis (XXX00000-Y)
⚬ Klasės žymimos pirmais keturiais skaitmenimis (XXXX0000-Y)
⚬ Kategorijos žymimos pirmais penkiais skaitmenimis (XXXXX000-Y)
⚬ Pakategorės žymimos pirmais šešiais skaitmenimis (XXXXXX00-Y)

Kiekvienu iš paskutinių trijų skaitmenų žymima vis smulkesnė kategorijos dalis. Devintu skaitmeniu po brūkšnelio patvirtinami prieš tai pateikti skaitmenys, tačiau paskutinis kontrolinis skaitmuo gali būti nenaudojamas.

Bvpž kodai
Bvpž kodų struktūros pavyzdys
BVPŽ kodai
BVPŽ kodų struktūros pavyzdys 2

BVPŽ pagal tipą:

  • Prekės aprašytos skyriuose nuo 03xxxxxx iki 44xxxxxx ir 48xxxxxx
  • Paslaugos aprašytos skyriuose nuo 50xxxxxx iki 98xxxxxx
  • Darbai aprašyti skyriuje 45xxxxxx

Papildomą žodyną galima naudoti sutarties objekto aprašymui išplėsti. Įrašus sudaro raidiniai skaitmeniniai kodai ir atitinkami aprašymai, kuriuos pasitelkus galima pateikti išsamesnės informacijos apie specifinį įsigyjamų prekių pobūdį arba paskirtį.

Pavyzdžiui: pirkimo objektas pagal BVPŽ kodą yra 15800000 : Įvairūs maisto produktai. Naudojantis papildomu žodynu galima išplėsti pirkimo objekto apibūdinimą nurodant kodą CA18-4 : Be genetiškai modifikuotų organizmų (GMO). Taigi išsamus pirkimo objektas – Įvairūs maisto produktai be genetiškai modifikuotų organizmų (GMO).

Papildomo žodyno raidinį skaitmeninį kodą sudaro:

  • pirmas lygis – skirsnį atitinkanti raidė;
  • antras lygis – keturi skaitmenys, iš kurių trys žymi poskyrius, o paskutinysis – patvirtinamasis.

Kaip naudotis BVPŽ

Ar BVPŽ kodai privalomi?

Europos Sąjungoje privaloma naudotis BVPŽ nuo 2006 m. vasario 1 d. 2008 m. įsigaliojusi BVPŽ versija yra šiuo metu galiojanti BVPŽ versija, taikoma:

1. Užpildyti kvietimo dalyvauti konkurse skelbimus;

2. TED surasti skelbimus apie pirkimus ir sutartis.

Kaip užpildyti kvietimo dalyvauti pirkime skelbimą naudojantis BVPŽ?

Perkančiosios organizacijos turėtu pasirinkti BVPŽ kodą, kuris tiksliausiai apibūdina jų numatytą pirkimo objektą. Kai kuriais atvejais perkančiosios organizacijos gali rasti keletą tinkamų kodų, tačiau svarbu, kad jos teisingai pasirinktų viena BVPŽ kodą, bendresnį visam pirkimo objektui. BVPŽ tikslumo lygmuo yra nepatenkinamas, perkančiosios organizacijos turėtu atsižvelgti į skyriaus, grupės, klasės arba kategorijos nuorodas, tiksliau aprašančias numatytą pirkimą – bendresnis kodas atpažįstamas iš to, kad jis turi daugiau nulių. Skelbimuose nurodytas sutarties tipas visada turi atitikti nustatytą BVPŽ kodą, jo tipą.

BVPŽ kodai „Excel” faile: atsisiųsti

Viešuosiuose pirkimuose taikomo Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) vadovas