Tarptautinio pirkimo vertės ribos 2020

Atnaujintos tarptautinio pirkimo vertės ribos nuo 2020 m. sausio 1 d. Tarptautiniu pirkimu laikomas pirkimas, kurio numatoma vertė, be pridėtinės vertės mokesčio, yra lygi arba viršija šias ribas:

Tarptautinio pirkimo vertės ribos perkančiosioms organizacijoms
139 000 EUR

Kai:

1) prekes ar paslaugas perka ar projekto konkursą vykdo perkančiosios organizacijos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašą;

2) krašto apsaugos sistemos perkančiųjų organizacijų prekių pirkimai yra susiję su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 6 priede nurodytais produktais.

214 000 EUR Kai:

1) prekes ar paslaugas perka ar projekto konkursą vykdo perkančiosios organizacijos, neįrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašą;

2) krašto apsaugos sistemos perkančiųjų organizacijų prekių pirkimai nėra susiję su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 6 priede nurodytais produktais.

750 000 EUR
(taikoma nuo 2017 m.
liepos 1 d.
Kai perkamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 priede nurodytos socialinės ir kitos specialiosios paslaugos.
5 350 000 EUR Kai perkami darbai.
Tarptautinio pirkimo vertės ribos perkantiesiems subjektams
428 000 EUR Kai perkamos prekės ar paslaugos arba vykdomas projekto konkursas.
1 000 000 EUR Kai perkamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 4 priede numatytos socialinės ir kitos specialiosios paslaugos.
5 350 000 EUR Kai perkami darbai.

Numatoma viešojo pirkimo vertė skaičiuojama imant visas mokėtinas sumas be pridėtinės vertės mokesčio, į ją įtraukiant visas pirkimo sutarčių pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes, kurios turi būti aiškiai numatytos pirkimo dokumentuose. Kai perkančioji organizacija numato prizus ir (arba) kitas išmokas kandidatams ar dalyviams, apskaičiuodama numatomą pirkimo vertę, ji turi į tai atsižvelgti. Numatoma pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo procedūrų pradžioje.

Šaltiniai: Viešųjų pirkimų tarnybos ir Europos Komisijos informacija

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!