Pasklebta 2021-10-21

110/10 kV Bakšių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai

LITGRID, AB vykdo supaprastintą pirkimą „110/10 kV Bakšių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 45222000 – Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir metro, statybos darbai.

Skelbimas Dokumentai