Paskelbimo data 2022-08-10

110/10 kV Igliaukos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

LITGRID, AB skelbia apie rinkos konsultaciją „110/10 kV Igliaukos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 45222000 – Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir metro, statybos darbai.

Skelbimas Dokumentai