Pasklebta 2021-10-22

(2021-ESO-1135) 110/35/10 Kvietiškio TP TSPĮ rekonstrukcijos, Fabriko g. 4, Marijampolėje, darbai

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdo supaprastintą pirkimą „(2021-ESO-1135) 110/35/10 Kvietiškio TP TSPĮ rekonstrukcijos, Fabriko g. 4, Marijampolėje, darbai“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 45314000 – Telekomunikacijų įrangos įrengimas.

Pirkėjas - Ignitis grupės paslaugų centras UAB
Skelbimas galioja iki - 2021-11-05 10:00:00

Skelbimas Dokumentai