Paskelbimo data 2024-02-27

(2024-VKJ-44) Pavojingų atliekų utilizavimo paslaugos

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdo supaprastintą pirkimą „(2024-VKJ-44) Pavojingų atliekų utilizavimo paslaugos”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 90520000 – Su radioaktyviosiomis, toksinėmis, medicininėmis ir pavojingomis atliekomis susijusios paslaugos.

Skelbimas Dokumentai