Paskelbimo data 2023-01-25

„330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas“ bendrosios techninio projekto ekspertizės ir konsultavimo paslaugos

LITGRID, AB vykdo tarptautinį pirkimą „„330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas“ bendrosios techninio projekto ekspertizės ir konsultavimo paslaugos”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 71319000 – Ekspertų paslaugos.

Pirkėjas - LITGRID AB
Skelbimas galioja iki - 2023-02-27 10:00:00

Skelbimas Dokumentai