Automobilių kuro pirkimas

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai vykdo mažos vertės pirkimą „Automobilių kuro pirkimas“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 09000000 – Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai.

Skelbimas Dokumentai

Įvertink šį skelbimą

Aiškumas
Dalyvavimo pirkime sąlygos aiškios ir be dviprasmybių.
0
Konkurencingumas
Dokumentuose nustatyti reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objektui dirbtinai nemažina tiekėjų konkurencijos.
0
Skaidrumas
Pirkėjas pateikė pakankamai informacijos, įskaitant pirkimo dokumentus, jų išaiškinimus, reikalingus pasiūlymui pateikti. Laiku informuodavo apie pirkimo eigą ir pirkimo rezultatus.
0
Bendras įvertinimas
  yasr-loader