Paskelbimo data 2022-06-08

Baraginės k.v. ir Patašinės kv. melioracijos griovių L-2 (Kičiupėlio up.), L-2-2, L-2-2-2, L-2-4 (Skriaudupio up.) ir juose esančių statinių rekonstravimo darbai su projektavimu

Marijampolės savivaldybės administracija vykdo supaprastintą pirkimą „Baraginės k.v. ir Patašinės kv. melioracijos griovių L-2 (Kičiupėlio up.), L-2-2, L-2-2-2, L-2-4 (Skriaudupio up.) ir juose esančių statinių rekonstravimo darbai su projektavimu”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 45112320 – Melioracijos darbai, 45221220 – Pralaidos, 45232452 – Drenažo darbai, 71320000 – Inžinerinio projektavimo paslaugos.

Skelbimas Dokumentai