Pasklebta 2021-09-10

Beariminės žemdirbystės plotų nustatymo sistemos sukūrimo supaprastinto atviro projekto konkursas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vykdo supaprastintą pirkimą „Beariminės žemdirbystės plotų nustatymo sistemos sukūrimo supaprastinto atviro projekto konkursas“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 72000000 – IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos.

Skelbimas Dokumentai