Pasklebta 2021-10-16

Bitėnų TP 330 kV skirstyklos išplėtimo darbai

LITGRID, AB vykdo tarptautinį pirkimą „Bitėnų TP 330 kV skirstyklos išplėtimo darbai“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 45222000 – Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir metro, statybos darbai.

Skelbimas Dokumentai