Paskelbimo data 2022-02-25

DPS Kelio statinių techninės būklės vertinimo paslaugų pirkimas, Nr. 20995

AB "Lietuvos geležinkeliai" vykdo tarptautinį pirkimą „DPS Kelio statinių techninės būklės vertinimo paslaugų pirkimas, Nr. 20995”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 71335000 – Inžineriniai tyrimai, 71356000 – Techninės paslaugos, 71600000 – Techninio tikrinimo, analizės ir konsultavimo paslaugos.

Skelbimas Dokumentai