GELEŽINKELIŲ TILTŲ IR PRALAIDŲ REKONSTRAVIMO IR REMONTO DARBŲ PIRKIMAS

AB "Lietuvos geležinkeliai" vykdo tarptautinį pirkimą „GELEŽINKELIŲ TILTŲ IR PRALAIDŲ REKONSTRAVIMO IR REMONTO DARBŲ PIRKIMAS“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 45234100 – Geležinkelių tiesimo darbai, 45221112 – Geležinkelio tiltų statybos darbai, 45234130 – Sankasų statybos darbai, 45234140 – Pervažų statybos darbai.

Skelbimas

Įvertink šį skelbimą

Aiškumas
Dalyvavimo pirkime sąlygos aiškios ir be dviprasmybių.
0
Konkurencingumas
Dokumentuose nustatyti reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objektui dirbtinai nemažina tiekėjų konkurencijos.
0
Skaidrumas
Pirkėjas pateikė pakankamai informacijos, įskaitant pirkimo dokumentus, jų išaiškinimus, reikalingus pasiūlymui pateikti. Laiku informuodavo apie pirkimo eigą ir pirkimo rezultatus.
0
Bendras įvertinimas
  yasr-loader