Pasklebta 2021-05-28

Geografiškai nuo elektros energijos vartojimo vietos nutolusio saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginio, jo aptarnavimo ir priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT

Viešoji įstaiga CPO LT vykdo tarptautinį pirkimą „Geografiškai nuo elektros energijos vartojimo vietos nutolusio saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginio, jo aptarnavimo ir priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT“. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 09330000 – Saulės energija, 50000000 – Remonto ir priežiūros paslaugos.

Skelbimas Dokumentai