Paskelbimo data 2023-03-02

IAE mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno techninio projekto koregavimo ir I/A, II/A statybos etapų projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė vykdo tarptautinį pirkimą „IAE mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno techninio projekto koregavimo ir I/A, II/A statybos etapų projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 71320000 – Inžinerinio projektavimo paslaugos, 71220000 – Architektūrinio projektavimo paslaugos, 71312000 – Statinių projektavimo konsultacinės paslaugos, 71322200 – Vamzdynų projektavimo paslaugos, 71323000 – Pramonės procesų ir gamybos inžinerinio projektavimo paslaugos, 71323200 – Įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos, 71325000 – Pamatų projektavimo paslaugos, 72242000 – Projektavimo ir modeliavimo paslaugos, 79415200 – Projektavimo konsultacinės paslaugos, 79930000 – Specialiosios projektavimo paslaugos.

Skelbimas Dokumentai