Paskelbimo data 2021-12-08

Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimo parengimo paslaugų pirkimas

Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo supaprastintą pirkimą „Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimo parengimo paslaugų pirkimas”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 71314000 – Energijos ir susijusios paslaugos.

Pirkėjas - Kauno miesto savivaldybės administracija
Skelbimas galioja iki - 2021-12-22 11:00:00

Skelbimas Dokumentai