Paskelbimo data 2023-12-31

Klaipėdos miesto teritorijoje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo, paėmimo, nuvežimo utilizuoti ar saugoti paslaugos

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija vykdo tarptautinį pirkimą „Klaipėdos miesto teritorijoje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo, paėmimo, nuvežimo utilizuoti ar saugoti paslaugos”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 90520000 – Su radioaktyviosiomis, toksinėmis, medicininėmis ir pavojingomis atliekomis susijusios paslaugos.

Skelbimas Dokumentai