Paskelbimo data 2022-12-01

Kompiuterinė įranga

Lietuvos medicinos biblioteka vykdo mažos vertės pirkimą „Kompiuterinė įranga”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 30213300 – Staliniai kompiuteriai, 30230000 – Su kompiuteriais susijusi įranga.

Skelbimas Dokumentai