Paskelbimo data 2019-05-03

Kompiuteriniai duomenų regsitravimo įrenginiai

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus vykdo mažos vertės pirkimą „Kompiuteriniai duomenų regsitravimo įrenginiai”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 30200000 – Kompiuterinė įranga ir reikmenys, 38300000 – Matuokliai, 38400000 – Fizinių savybių nustatymo prietaisai.

Skelbimas