Paskelbimo data 2023-12-24

Konsultacinės paslaugos, susijusios su IAE įrangos išmontavimo, dezaktyvavimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą pagrindžiančios projektinės dokumentacijos peržiūr

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija vykdo tarptautinį pirkimą „Konsultacinės paslaugos, susijusios su IAE įrangos išmontavimo, dezaktyvavimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą pagrindžiančios projektinės dokumentacijos peržiūr”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 79417000 – Saugos konsultacinės paslaugos, 71319000 – Ekspertų paslaugos, 71350000 – Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos, 71356300 – Techninio palaikymo paslaugos, 98113100 – Branduolinės saugos paslaugos.

Skelbimas Dokumentai