Paskelbimo data 2020-05-02

Krovininiai konteineriai ir specialiosios paskirties mobilieji konteineriai

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos vykdo tarptautinį pirkimą „Krovininiai konteineriai ir specialiosios paskirties mobilieji konteineriai”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiais BVPŽ kodais: 44610000 – Cisternos, rezervuarai, konteineriai ir slėginiai indai, 34221000 – Specialios paskirties mobilūs konteineriai.

Skelbimas Dokumentai