Paskelbimo data 2022-10-22

Lietuvos apeliacinio teismo pastato langų keitimo iš kiemo pusės tvarkybos projekto parengimo bei statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos

Nacionalinė teismų administracija vykdo tarptautinį pirkimą „Lietuvos apeliacinio teismo pastato langų keitimo iš kiemo pusės tvarkybos projekto parengimo bei statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos”. Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu: 71200000 – Architektūros ir susijusios paslaugos.

Pirkėjas - Nacionalinė teismų administracija
Skelbimas galioja iki - 2022-11-07 09:00:00

Skelbimas Dokumentai